Skäftingsbacka Gård
Skäftingsbacka Gård
516 95 Målsryd
Tor-Fre 15-19
Lör 11-15
070 - 738 19 43
info@skaftingsbacka.se

Leveransvillkor

Gäller t.o.m. 2021-12-31

  • Slakteriet bedömer ifall ett djur betraktas som smutsigt/oklippt.
  • Vid återtag av skinn skall djuret vara märkt med två öronbrickor (undantag för brickor av ”flaggtyp”).
  • Ingen avlastning får ske utan att personal från slakteriet är närvarande.
  • Slakteriet förbehåller sig rätten att avvisa djur som ej är lämpliga för slakt.
  • Slakteriet förbehåller sig rätten att debitera djurägare för eventuella kadaverkostnader (av självdöda, nödavlivade eller kasserade djur).
  • Slakteriet förbehåller sig rätten att avvisa djur som ej kommer på överenskommen/utsatt tid (06:30-07:30 slaktdagen). Djurägaren meddelar vilken tid som intransport sker.
  • Slakteriet ersätter ej kött som kasserats p.g.a. att det inte hämtats i tid utan fakturerar istället djurägaren för produktionskostnader samt avfallskostnader.
  • Slakteriet tar ej ansvar för skador på återtagshudar